Przejdź do treści

Radio Opole twoje sprawy, twoja muzyka

Logo Projektu

Spotkanie z dnia 24.05.2014 r.
12.06.2014

Dnia 24 maja 2014 r., w ramach projektu „Razem dla biznesu“, odbyło się kolejne spotkanie przedsiębiorców, mające na celu rozwój czesko-polskiej współpracy oraz wsparcie wzajemnych stosunków gospodarczych, społecznych oraz kulturalnych. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Hotelu Harmony Club*** w Ostrawie, a jego tematem było „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy“. Zagadnienie przedstawił Pan Ing. Jaroslav Maňásek z Państwowego Urzędu Inspekcji Pracy w Republice Czeskiej. Uczestnicy spotkania zapoznali się z podstawowymi ustawami, przepisami oraz zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach zaprezentowanego tematu zostali poinformowani również o działaniach i funkcjonowaniu Państwowego Urzędu Inspekcji Pracy. Pan Ing. Maňásek zwrócił uwagę uczestników spotkania na ważne aspekty dotyczące BHP w związku z prowadzeniem działalności w Republice Czeskiej. Pod koniec prezentacji Pan Ing. Maňásek opowiedział o najczęstszych błędach popełnianych w tym temacie zarówno przez pracowników, jak i pracodawców. Informacje zostały uzupełnione przykładami z jakimi w swojej pracy spotkał się Pan Ing. Maňásek. Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za przybycie. Cieszy nas zainteresowanie spotkaniami organizowanymi przez nasz Klub.

 

Dne 24. května 2014 jsme v rámci projektu "Spolu pro byznys" uspořádali další z řady setkání podnikatelů, která mají za cíl rozvoj česko-polské spolupráce a posilování vzájemných hospodářských, společenských a kulturních vztahů. Toto setkání se konalo v konferenčním sálu Hotelu Harmony Club*** v Ostravě a tématem byla Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, které odprezentoval pan Ing. Jaroslav Maňásek ze Státního úřadu inspekce práce. Zúčastnění byli obeznámeni s informacemi o základních zákonech, předpisech a pravidlech, která se bezpečnosti práce týkají. Byli seznámeni s hlavními aktivitami a fungováním Státního úřadu inspekce práce a pan Ing. Maňásek upozornil na důležité aspekty, které se týkají BOZP, a které souvisejí s prací v České republice. Na závěr pan Ing. Maňásek upozornil na častá pochybení jak na straně zaměstnance tak i zaměstnavatele a doplnil je barvitými příklady ze své praxe. Všem přítomným srdečně děkujeme za účast. Velmi nás těší zájem o setkání organizovaná Klubem polského kapitálu.

Cz. 1

Cz. 2

Cz. 3Ostrava 24.05.2014

Drukuj , Pobierz jako plik PDF

       

Informacje o artykule

Wprowadził/a: Aleksandra Żalik

Data publikacji: 12.06.2014

Ostatnio zmieniał: Karolina Ciupek

Data ostatniej zmiany: 24.03.2016

Przeczytaj treść ponownie


Polsky Kapital